ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΚΟΝΤΟΣ  & ΣΙΑ  Ο.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ , ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΑΤΜOY-ΑΕΡΙΟΥ

ΜΥΡΩΝΟΣ  24 ,  ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  17343

ΤΗΛΕΦ. & FAX : 210 970.9892

E mail: steam@otenet.gr