Η Εταιρεία SΤEAM. ΚΟ. GAS – ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται στον χώρο της βιομηχανίας και ειδικότερα στις ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές βιομηχανικών λεβητοστασίων. Κύριος εκπρόσωπός της είναι ο Kovτός  Ν. Ευθύμιος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Η Εταιρεία STEAM. ΚΟ. GAS έχοντας ως συγκριτικό πλεονέκτημα ότι δραστηριοποιείται στον τομέα των εγκαταστάσεων και της τεχνικής υποστήριξης βιομηχανικών λεβητοστασίων έχει την δυνατότητα να παρέχει προτάσεις και λύσεις στο σχεδιασμό δικτύων ατμού – νερού και υγρών-αερίων καυσίμων και παράλληλα να προτείνει την επιλογή των κατάλληλων υλικών.

Έπειτα δε και από μακρόχρονη συνεργασία και με τους μεγαλύτερους αντιπροσώπους τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο επωνύμων υλικών με διεθνή αναγνώριση και καταξίωση έχει τη δυνατότητα να σας προμηθεύσει τα απαραίτητα υλικά για κάθε σας ανάγκη με γνώμονα την μέγιστη αντοχή και αξιοπιστία σε ανταγωνιστικές τιμές.