Έπειτα από συνεχή και πολυετή παρουσία στον χώρο της βιομηχανίας η επιλογή των συνεργατών μας είναι με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα, την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και τεχνογνωσίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια η παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η τεχνογνωσία μας στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε,  η συνεχόμενη εκπαίδευση του προσωπικού μας εγγυώνται την καλύτερη δυνατή λύση σε κάθε ανάγκη σας.

Η  εταιρεία STEAM.ΚΟ.GAS  συνεργάζεται με τις Εταιρείες ΘΕΡΜΟΣΩΛ Α.Ε.,  ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ-ΣΑΠΟΥΝΑΣ Α.Ε.   CALORIA Α.Ε.,  ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕ, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της βιομηχανίας και ειδικότερα στον τομέα καύσης / καυστήρων (WEISHAUPT – RIELLO ) και ατμοπαραγωγών.

Τεχνικό Προσωπικό

Το τεχνικό προσωπικό μας, εκπαιδευμένο σε Ιταλία (RIELLO)  και Γερμανία  (WEISHAUPT),  μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και να επιλύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στον πελάτη μας.